Gluten Free Plain White Flour

SKU
200127
VAT: 0.00%
A wheat free and naturally gluten free fine white flour with brown
flecks.
Ingredients
Gluten Free Flour Blend (Rice, Potato, Tapioca, Maize, Buckwheat)
Write Your Own Review
You're reviewing:Gluten Free Plain White Flour
Your Rating
©2020 Brook Street Foodservice Ltd